(1)
Barrientos, N. studio e a ituación inanciera a creditación nstitucional e as niversidades statales e hile entro el eriodo 013 a 017. JM&BS 2019, 1, 28-64.