(1)
Domenge Muñoz, R.; Pérez Gómez, M. odelo e valuación e strategias e onservación provechamiento n na eserva e urismo inegético n éxico. JM&BS 2019, 1, 65-89.